Randevu ve Danışma Telefonumuz

0544 853 45 67

İdrar Kaçırma - İnkontinans Nedir?

Böbreklerde oluşan idrar üreter olarak isimlendirilen kanallar yoluyla mesaneye (idrar torbası ) taşınır. İdrar miktarı böbreklerin sağlıklı çalışması ve kişinin aldığı sıvıya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Mesane belirli bir hacimde idrar ile dolduğunda kişide idrar yapma hissi oluşur. İdrar yapma sırasında mesane kasılırken üretra kapakçığı ve pelvis tabanındaki kaslar gevşer ve idrar boşaltılır.

İdrar kaçırma (üriner inkontinans) , kişinin idrarını istemsiz olarak tutamaması, mesane kontrolünün kaybı ve buna bağlı olarak zamansız idrarını boşaltması olarak tanımlanır.

İdrar kaçırma genel olarak 4 gruba ayrılmaktadır.

1. Stres tipi idrar kaçırma

Stres tipi idrar kaçırma kadınlarda en sık görülen idrar kaçırma tipidir. Öksürme, hapşırma, gülme, ağır kaldırma ve egzersiz gibi karın içi basıncı arttıran durumlarda idrar kaçışı olur.

Stres tipi idrar kaçırmanın nedenleri:

 • Aşırı kilo

 • Kronik akciğer hastalıkları gibi karın içi basıncın arttığı durumlar,

 • Vajinal doğumlar, özellikle zor ve iri bebek doğum öyküsü olanlar,

 • Menopoz

 • İlerleyen yaşlarda anne olunması

 • Sık öksürmeye neden olan solunum sistemi hastalıkları

2. Taşma tipi idrar kaçırma

Taşma tipi idrar kaçırma genelde yaşlılarda görülür. Mesanenin sinir ağında patoloji vardır. Ayrıca idrar yaparken idrar çıkışı için gevşemesi gereken mesane kapağı yeterince gevşeyemez. Gevşeme olmadığı için mesane tam olarak boşalamaz. Bununla birlikte sinir ağındaki patoloji nedeni ile mesane idrarla dolduğunu da anlayamaz. Sıkışıklık hissi olmaz ve sızıntı şeklinde idrar kaçışı olur.

Taşma tipi idrar kaçırma nedenleri:

 • Şeker hastalığı ve omurilik yaralanması nedeniyle mesaneyi kontrol eden sinirlerin harabiyeti

 • Uterusun aşağı sarkması ile normal yerinin değişmesi

3. Sıkışma tipi idrar kaçırma

Sıkışma tipi idrar kaçırma ani ve yoğun olarak idrara çıkma isteği ve istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır.

Sıkışma tipi idrar kaçırma nedenleri:

 • Mesanede taş olması,

 • Yaşlılık

 • Sistit gibi bazı idrar yolu hastalıkları

 • Parkinson, multipl skleroz, spinal yaralanmaları gibi kas ve sinir sistemini etkileyen hastalıklar

4. Karışık tip idrar kaçırma

Karışık tip idrar kaçırma stres idrar kaçırma ile sıkışma idrar kaçırmanın bir arada olduğu durum olarak tanımlanır. Örneğin hasta öksürdüğünde ya da hapşırdığında, bazen de ani bir sıkışma hissi sonrasında idrarını kaçırabilir. Kadınlarda daha sık görülür.

Karışık tip idrar kaçırmanın nedenleri:

 • Düşkün yaşlılık

 • İlerleyen yaş

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu erkeklere oranla daha yaygın görülmektedir.

Bunun nedeni:

 • Doğum sonrası meydana gelen pelvik kas güçsüzlüğü

 • Menopozdan sonra üretra (idrar yolu) desteğinin zayıflaması

 • Kadın üretra (idrar yolu) boyunun erkeklere göre daha kısa oluşudur.

   

30 yaşın üzerindeki her beş kadından biri az ya da çok idrar kaçırma problemi ile karşı karşıyadır. 65 yaşından sonra ise neredeyse her 3 kadından birinde idrar kaçırma görülür.

İdrar kaçırma problemi, kişinin günlük yaşamını ve hayat kalitesini de olumsuz yönde etkiler. İdrar kaçırma problemi çok yıpratıcıdır. Sürekli ıslaklık ve koku endişesiyle rahatsızlık hissi olur ve kişiyi toplumdan soyutlayarak depresyona yol açabilir.

 

Ülkemizde yapılan araştırmalar doğurganlık çağındaki kadınların %20-46 sının, menopozdaki kadınların ise %40-69’ nun idrar kaçırma sorunu yaşadıklarını gösteriyor. Pek çok kadın idrar kaçırma sorununu ped kullanmak, evden çıkmamak gibi yöntemlere baş vurarak, kendi çabaları ile yönetmeye çalışıyor.

Lazer ile İdrar Kaçırma Tedavisi Nedir?

Lazer ile idrar kaçırma tedavileri tüm dünyada ‘’ Koruyucu Tedaviler’’ olarak hayatımıza girmiştir. Yaş ve doğumlarla ilerleyen idrar kaçırma şikayeti , hayatımızı iyice zorlaştırmadan yapılacak Lazer ile idrar kaçırma tedavileri, kadınları koruyacak ve ileride ortaya çıkabilecek cerrahi bir uygulamanın olmasını engelleyebilecektir.

Lazer ile idrar kaçırma tedavisi, orta ve hafif idrar kaçırma sorunu olan kadınlarda tercih ettiğimiz herhangi bir yan etkisi olmayan, ameliyatsız, dikişsiz ve ağrısız bir yöntemdir. Lazer ile idrar kaçırma tedavisi özellikle stres tipi idrar kaçırma sorunu olan kadınlarda çok etkilidir. Lazer olarak Fraksiyonel Karbondioksit Lazer kullanılmaktadır.

 • Son derece ağrısız, acısızdır, anestezi uygulanması gerekmemektedir.

 • Herhangi bir cerrahi kesi veya dikiş işlemi uygulanmamaktadır.

 • İşlem kısa sürer, aynı gün günlük yaşama devam edilebilir.

 • Vajina içerisinde doku yenilenmesine neden olur.

 • Bu sayede cinsel ilişkide alınan haz artar.

 • Aynı seansta vajina daraltma işlemi de uygulanabilmektedir.

 • Aynı seansta genital renk açma işlemi de uygulanabilmektedir.

 • Lazer ile idrar kaçırma tedavisinin hiçbir ciddi yan etkisi yoktur. Sadece işlem esnasında ısı artışına bağlı, hastalar ısıyı hissettiklerini ifade etmektedir.

 • Lazerle idrar kaçırma tedavisi sırasında cerrahi kesi yapılmadığı ve doku hasarı oluşmadığı için iyileşme çok hızlı bir şekilde gerçekleşir.

  Lazer ile İdrar Kaçırma Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Hasta jinekolojik muayene masasına alınır.

 • Vajinaya lazer için özel olarak geliştirilmiş bir steril spekulum yerleştirilir.

 • Lazer probu vajina içerisine gönderilir.

 • Mesane boynu ve üretra (idrar yolu) çevresine lazer atışları yapılır.

 • Lazerle idrar kaçırma tedavisi ortalama olarak 15-20 dakika kadar sürer.

 • Hasta Lazer ile idrar kaçırma tedavisi sonrası işine hemen geri dönebilir.

 • Genellikle 3-4 hafta ara ile 2 – 4 seans uygulanır.

 • İşlem sonrasında 7 gün cinsel ilişki kısıtlanır.

  İdrar kaçırmayı önleyici etkisi işlemden 3 hafta sonra hissedilir hale gelir.Etkisi ilk 2 seans uygulamadan sonra hastadan hastaya değişmekle beraber 18 aya kadar uzayabilmektedir. Sonrasında botox uygulamaların da olduğu gibi yılda bir kez tek seans yapılacak laser ile idrar kaçırma tedavisi ile etkinin devamını sağlamak mümkündür.

  İdrar Kaçırma Tedavisinde Lazer Nasıl Etki Eder?

  Vajinanın ön duvarı, idrar torbası ve işeme borumuzun arka duvarıdır. Vajina ön duvarına atılan lazer atışları, burada kollajen sentezini uyararak, mesane ve idrar borusunun (üretra) arka duvarınının güçlenmesini sağlar. Özellikle stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürme-gülme ile oluşan idrar kaçırmanın tedavisinde bir ay ara ile yapılan iki seans lazer uygulaması ile hastaların şikayetlerinde %70-80 azalma görülmektedir.

Lazer İle İdrar Kaçırma Tedavisi için Uygun Hasta Grubu Nedir?

Hafif ve orta derecede idrar kaçırma şikayeti olan her yaştaki hastaya lazer ile idrar kaçırma tedavisi uygulanabilir. Uygulama öncesi mutlaka hasta muayene edilmeli, ciddi bir idrar torbası sarkıklığı olmadığından emin olunmalıdır. Ayrıca diabet, parkinson, v.s gibi sistemik bir hastalıktan dolayı idrar kaçırmanın olmadığı da saptanmalıdır.Lazer ile idrar kaçırma tedavisi öncesi tespit edilen bir idrar yolu enfeksiyonu var ise tedavi edilmelidir. Ayrıca doğum yapan hastalarda ileride oluşabilecek idrar kaçırma problemlerine karşı, hiçbir yan etkisi olmadığı için koruyucu tedavi olarak Lazer ile idrar kaçırma tedavisi planlamak , kadın için ileriye dönük çok büyük bir yatırım olacaktır! Yaşla (35 yaş üstü) ve doğumlardan sonra yılda bir kez yapılacak olan Lazer ile İdrar Kaçırma Tedavisi, ileride oluşabilecek olan idrar kaçırma şikayetlerinin oluşmasına engel olacaktır.

Diğer İdrar Kaçırma Tedavileri Nelerdir?

İdrar kaçırma farklı sebeplere bağlı olabilir ve farklı klinik bulgular verebilir.

Hangi tipte idrar kaçırması olduğunu anlamak ve tedavi seçeneğini belirlemek için jinekolojik muayene, üroloji muayenesi, ultrason ile rezidü idrar ölçümü, Q Test, ürodinami, işeme testleri gibi testler yapmak gerekir.

Sıkışma tipi idrar kaçırmada ilaç tedavileri, ileri düzeydeki stres idrar kaçırmalarında Transobturatuar Tape (TOT), Burch, TVT gibi ameliyatlar gerekebilir.

 

Üriner İnkontinanstan Korunma Ve Tedavi

 • Sigara içilmemesi ve sigaranın bırakılması inkontinans riskini azaltır.

 • İdeal kilo da olmak inkontinans riskini azaltır.

 • Kahve , kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması inkontinans riskini azaltır.

 • Lifli gıdadan zengin beslenme ve kabızlığın önlenmesi, inkontinans riskini azaltır.

 • Düzenli egzersiz üriner inkontinans gelişim riskini azaltır.

Lazer ile İdrar Kaçırma Tedavisi Fiyatları Nedir?

Sağlık Bakanlığının kuralları gereği internet sitesinden lazer ile idrar kaçırma tedavisi fiyatını yayınlayamıyoruz.

Ancak merkezimizi arayarak fiyat alabilirsiniz. Lazer ile idrar kaçırma tedavisi fiyatlarımız gizli değildir. Dileyen hastalarımıza telefonla arayarak işlem ile ilgili fiyat bilgisi alabilirler.

Balıkesir’de bulunan Dr Tülin Kahveci Özel Muayenehanesinde Lazer ile İdrar Kaçırma Tedavisi, Lazer ile Vajina Daraltma ve Lazer ile Renk Açma işlemleri uygulanmaktadır. Ayrıntılı bilgi ve randevu almak için 0 (544) 853 45 67 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Shopping Basket