Menopoz ve Lazer Uygulaması

Kadın, üreme yıllarını bitirdikten sonra tüm yaşamının üçte birini menopozda geçirir. Menopoz sırasında kadın sex hormonlarının seviyesi ve yaşına göre değişen semptomların ve durumların bir kısmını yaşar. Menopoza geçiş menopozdan birkaç yıl önce gelişir ve genellikle menstriüel siklusun bozulması ve sıcak basmaları ve gece terlemesiyle karakterizedir. Menopoz sonrası vulvovajinal atrofi ve kuruluğu içeren genitoüriner semptomlar …

Menapoz

Menopoz Nedir? Menopoz:En az 12 aylık adetsiz bir dönemin takip ettiği veya her iki overin (yumurtalığın) cerrahi olarak çıkarıldığı veya harap edildiği zamandan önce görülen son adettir. Perimenopoz: Doğal menopoza girmeden hemen önceki dönemde görülen, değişikliklerin başladığı en az 6 yıl süren geçiş dönemidir ve menopozdan sonraki 1 yılı kapsar. Oluşturulan Menopoz: Overleri (Yumurtalıkları) ortadan …

Yıllık Kontrol

Son yıllarda insan ömrünün uzaması ve bunun sonucunda artan sağlık problemleri ve koruyucu tıbbın önem kazanması, kadınların rutin jinekolojik muayenelerini yaptırmalarını zorunlu kılmaktadır. Pek çok kadın için jinekolojik muayene ve “o masaya çıkmak” adeta korku verici bir kabus tur. Daha önce yaşanmış kötü tecrübeler ile çevreden duyulan abartılı ve yanlış bilgiler sonucunda oluşmuş haksız ön …