Menopoz ve Lazer Uygulaması

Kadın, üreme yıllarını bitirdikten sonra tüm yaşamının üçte birini menopozda geçirir. Menopoz sırasında kadın sex hormonlarının seviyesi ve yaşına göre değişen semptomların ve durumların bir kısmını yaşar. Menopoza geçiş menopozdan birkaç yıl önce gelişir ve genellikle menstriüel siklusun bozulması ve sıcak basmaları ve gece terlemesiyle karakterizedir. Menopoz sonrası vulvovajinal atrofi ve kuruluğu içeren genitoüriner semptomlar ve sık idrara çıkma, acil idrara çıkma ve gece idrara sıkışma gibi alt üriner sistem bulguları ağır basar. Bu şikayetleriniz için bir tedavi yöntemi de genital lazer uygulamasıdır.

Bu gibi şikayetleriniz mevcutsa kliniğimizi arayıp danışabilirsiniz.

İletişim için tıklayın…